Wednesday, October 9, 2013

എങ്ങു പോയി നീ ...സുലേഖ ... ...,എങ്ങു പോയ്‌ നീ ... സുലേഖ,.
എങ്ങു പോയി നീ... സുലേഖാ...,
എന്തിനീ, നോവിന്‍ കടല്‍,.
തന്നു നീ പോയ്‌ ...മറഞ്ഞൂ... ... ...
(എങ്ങു പോയ്‌, നീ... ... സുലേഖാ...,)

മഞ്ഞുരുകും താഴ്വരയില്‍,.
മധുരം പകര്‍ന്നൂ... സഖീ...,
മാവ് പൂക്കും, കാടുകളില്‍ ..,
മകരന്ദം തേടീ... നമ്മള്‍ ... ... .,
(എങ്ങു. പോയ്‌, നീ... ... സുലേഖാ...,)

(എങ്ങു. പോയ്‌, നീ... ... സുലേഖാ...,)
കളിവീട്, കാറ്റെടുത്തു,.
കണ്ണുനീര് മഴയെടുത്തു,.
കല്പ്പനകള്‍ നോവെടുത്തു,.
കാലമെന്തേ കൈയ്യൊഴിഞ്ഞു ... .... ...,
(എങ്ങു. പോയ്‌, നീ... ... സുലേഖാ...,)

കത്തുന്നു നെയ്യ് വിളക്ക് .,
ഖല്‍ബിലേ... ... നീരൊഴിച്ച്... ... ... ... ,
കണ്മണി നിന്‍., പേര് ചേര്‍ത്ത്,.
കോര്‍ത്തു ഞാന്‍ ... ഈ ... ... ... എഴുത്ത്,.
(എങ്ങു പോയ്‌, നീ... ... സുലേ........''ഖാ...,) 

എങ്ങു നീ പോയ്മറഞ്ഞു
ഇന്നുമീകൂടൊഴിഞ്ഞു
കണ്ണുനീർ വീണുടഞ്ഞു
ഖല്ബിൽ നീ ചേർന്നുറങ്ങൂ .....

എങ്ങു പോയ്‌ നീ ... സുലേഖ,.
എങ്ങു പോയി നീ... സുലേഖാ...,
എന്തിനീ, നോവിന്‍ കടല്‍,.
തന്നു നീ പോയ്‌ ...മറഞ്ഞൂ... ... ...
(എങ്ങു പോയ്‌, നീ... ... സുലേ........''ഖാ...,)

1 comment:

"മാറ്റൊലി"

പാതയ്ക്കരിലൊരു പാറാവുകാരന് ‍ പാതിമിഴി പൊത്തിക്കരയണുണ്ട് പാതിരാനേരത്ത് പാതയൊഴിഞ്ഞിട്ട് പട്ടണം മറപറ്റി തേങ്ങണുണ്ട്   ...