Sunday, October 4, 2015

ഒരു ജാതി ..........,

ഒരു ജാതി ..........,

കാമത്തിന് ജാതിയില്ല,
തീണ്ടലുമില്ല
പിന്നെ കണ്ണും ഇല്ല
അതോണ്ടല്ലേ
അവൾക്ക് വയറ്റിലുണ്ടായത്

കുട്ടിയ്ക്ക് ജാതിയുണ്ട്
അമ്മേന്റെ ജാതി
അച്ഛനോ ........അച്ഛന് ...അച്ഛന് ...
ജാതിയില്ല,
തീണ്ടലുമില്ല
പിന്നെ കണ്ണും ഇല്ല

No comments:

Post a Comment

"മാറ്റൊലി"

പാതയ്ക്കരിലൊരു പാറാവുകാരന് ‍ പാതിമിഴി പൊത്തിക്കരയണുണ്ട് പാതിരാനേരത്ത് പാതയൊഴിഞ്ഞിട്ട് പട്ടണം മറപറ്റി തേങ്ങണുണ്ട്   ...