Tuesday, December 1, 2015

പതം പറഞ്ഞ് ....
പദം പറഞ്ഞു
പിന്നെ മതം പറഞ്ഞ്
മനുഷ്യൻ ഇല്ലാണ്ടായ കാലം .

No comments:

Post a Comment

"മാറ്റൊലി"

പാതയ്ക്കരിലൊരു പാറാവുകാരന് ‍ പാതിമിഴി പൊത്തിക്കരയണുണ്ട് പാതിരാനേരത്ത് പാതയൊഴിഞ്ഞിട്ട് പട്ടണം മറപറ്റി തേങ്ങണുണ്ട്   ...