Thursday, April 7, 2016

മഴു


മഴു'വെറിഞ്ഞു
ജലമൊഴിഞ്ഞു
മഴുവെറിഞ്ഞു
മരമൊടിഞ്ഞു
ജലമൊഴിഞ്ഞു

No comments:

Post a Comment

"മാറ്റൊലി"

പാതയ്ക്കരിലൊരു പാറാവുകാരന് ‍ പാതിമിഴി പൊത്തിക്കരയണുണ്ട് പാതിരാനേരത്ത് പാതയൊഴിഞ്ഞിട്ട് പട്ടണം മറപറ്റി തേങ്ങണുണ്ട്   ...