Sunday, April 10, 2016

'തൊട്ടാവാടി'


അവൾ ഉറങ്ങുകയാണ്
മുള്ളുകൾ അവൾക്ക്
അലങ്കാരമാണ്
ഒന്നുതൊട്ടാൽ
കൊട്ടിയടക്കുന്ന വാതിലുകൾ
കെട്ടിപ്പുണരുന്നത്
സ്വന്തം മനസ്സിനെയാണ്‌
പാവം അവളൊരു
തൊട്ടാവാടിയായിരുന്നു

നൗഷാദ് പൂച്ചക്കണ്ണൻ

No comments:

Post a Comment

"മാറ്റൊലി"

പാതയ്ക്കരിലൊരു പാറാവുകാരന് ‍ പാതിമിഴി പൊത്തിക്കരയണുണ്ട് പാതിരാനേരത്ത് പാതയൊഴിഞ്ഞിട്ട് പട്ടണം മറപറ്റി തേങ്ങണുണ്ട്   ...