Saturday, April 16, 2016

മലബാറിലെ മാർപ്പാപ്പാമാർ


ഭാരത്‌ മാതാ കീ ജയ്
എന്ന് വിളിക്കുന്നത്‌
എങ്ങനെ അനിസ്ലാമികമാകും
സ്വന്തം രാജ്യത്തെ മാതാവിന്റെ
സങ്കൽപ്പത്തിൽ കാണുന്നതിനു
മതത്തിൽ ഒരു എതിർപ്പുമില്ല
പിറന്ന മണ്ണിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നത്
ഇസ്ലാമിനു വിരുദ്ധവും
സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതും
നിയമത്തെ അനുസരിക്കെണ്ടതും
ഓരോ പൗരന്റെയും കടമയാണ്
അതാണ്‌ പ്രവാചകനും പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌

ബഹുഭാര്യത്വം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹമോചനം
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ
ഇസ്ലാമിനെപ്പറ്റി തെല്ലും വിവരമില്ലാത്ത
ചില പന്ധിതന്മാർ പലപ്പോഴും നടത്തിയ
വിലകുറഞ്ഞ പരാമർശം
പലപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങല്ക്കും
കളങ്കമായ രീതിയിലാണ്
വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഖുർആനും, പ്രവാചകനും
എത്രത്തോളം ഊന്നൽ നല്കുന്നോ
അതിനു വിപരീതമാണ്
മത പന്ധിതന്മാർ

ആരൊക്കെയോ എഴുതിയ മാലപ്പാട്ടും, കഥകളും
ഇസ്ലാമിന്റെ പേരില് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു
ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന
മത വാദികളാണ് മതത്തെ പൊതു സമൂഹത്തിൽ-
നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നത്

മുസ്ലിമിന് ഒരു നേതാവേയുള്ളൂ അത് പ്രവാചകനും
ഒരു ആരാധ്യൻ അത് അല്ലാഹുവുമാണ്
പൌരോഹിത്യം, ആൾ ദൈവം ഇതൊന്നും
ഇസ്ലാം അഗീകരിക്കുന്നില്ല
പറക്കും സാമികൾ, ദിവ്യത്വം ഇതൊന്നും
ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല
ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പട്ടിണി കിടന്നും
പച്ചില ഭക്ഷിച്ചും, തന്നെയാണ് പ്രവാചകന്റെ
മാതൃക .....ഈ സമയങ്ങളിൽ ആകാശത്ത് നിന്നും
മാജിക്ക് കാട്ടി ഭക്ഷണം ഇറക്കുന്ന ഏർപ്പാട്-
ഇസ്ലാമിലില്ല

തീവ്രവാദികളും, മതമൗലികവാദികളും,
ആയുധ'ക്കച്ചവടക്കാരുമായ കുറെ
മത നേതാക്കൾ (എല്ലാ മതത്തിലും ഉള്ളവർ)
ഇവിടെ ചേരി തിരിവ് നടത്തി മുതലെടുക്കുന്നു
നിരപരാതികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു, ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു
സ്വാമിമാരും, മുസല്യാക്കന്മാരും ബിസ്സിനസ്സ്
നടത്താൻ, ഗോമൂത്രവും, മുടി വെള്ളവും
കാശാക്കുന്നു ...........

ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ സത്യവും, ധർമ്മവും,
മാന്യതവും ഉൾക്കൊണ്ടു തന്നെയാണ്
കോടിക്കണക്കിനു ഞാനും, നിങ്ങളും
ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പരമ്പര മുസ്ലിമായതു
ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ,
മതം തീവ്രവാദം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ
ആരും മുസ്ലിമാകുമായിരുന്നില്ല
വാളുകൊണ്ടാണ് മതം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ
പ്രവാചകന് ശേഷം ആരും മതത്തിൽ
ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല
അക്ബർ നിർമ്മിച്ച ദിൻ ഇലാഹി എന്ന മതം
പോലെ ഇസ്ലാം മതവും ഭൂമുഖത് നിന്നും
അപ്രതീക്ഷിതമാകുമായിരുന്നു

കാലങ്ങളായി അങ്ങ് മലബാറിൽ നിന്നും
ഓരോ മാർപ്പാപ്പമാരെ (ഇ കെ .........എ പീ)
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു
ഏതൊക്കെയോ കൃമികൾ
ഇസ്ലാമിനെ കരിവാരി തേയ്ക്കുന്ന
ഈ അവസ്ഥയെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ
വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും

എന്റെ ആരാധ്യൻ അല്ലാഹുവാണ്
എന്റെ മതം ഇസ്ലാമാണ്
എന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ്‌ നബിയാണ് (സ: അ:)
എന്റെ രാജ്യം ഇന്ത്യ' യാണ്
ഇതാണ് മുസ്ലിം, ഇങ്ങനെയാകണം മുസ്ലിം
രാജ്യമില്ലാത്തവരുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചുറ്റും
കണ്ണോടിച്ചാൽ കാണാനാകും
ജയ് ഭാരത്‌ മാതാ ..............

No comments:

Post a Comment

"മാറ്റൊലി"

പാതയ്ക്കരിലൊരു പാറാവുകാരന് ‍ പാതിമിഴി പൊത്തിക്കരയണുണ്ട് പാതിരാനേരത്ത് പാതയൊഴിഞ്ഞിട്ട് പട്ടണം മറപറ്റി തേങ്ങണുണ്ട്   ...