Tuesday, April 26, 2016

തുറക്കാത്തവാതിൽ

ഒരു കടലോളം തിരകളുണ്ടായിട്ടും
ഒരു ഇലയനക്കം പോലും - നീ
കേട്ടില്ല
നീ തൊടാതെ പോയതും
ഞാൻ തുറക്കാതെ പോയതും
എന്റെ മനസ്സാണ്

No comments:

Post a Comment

"മാറ്റൊലി"

പാതയ്ക്കരിലൊരു പാറാവുകാരന് ‍ പാതിമിഴി പൊത്തിക്കരയണുണ്ട് പാതിരാനേരത്ത് പാതയൊഴിഞ്ഞിട്ട് പട്ടണം മറപറ്റി തേങ്ങണുണ്ട്   ...