Thursday, January 16, 2014

"ഇടത്തളം"

"ഇടത്തളം"

വരും ഇനിയും ഞാന്‍
ഈ വഴി വീണ്ടും
ഇവിടം ശൂന്യത തേടുമിടം

ഇതളുകള്‍ അടരും
ഇരുളിന്‍ വീഥിയില്‍
ഇന്നിന്‍ വേഷ'വിധാന മയം

വരരുചി ചുരുളില്‍
ഉരുളും കല്ലില്‍
പരിഹാസത്തിന്‍ ചോര മയം

കുടിലത മാത്രം തിരയും വഴിയില്‍
പടവുകള്‍ തേടും
മനുഷ്യകുലം

No comments:

Post a Comment

വഴികൾ

വാതിലുകൾ തുറന്നു കിടക്കുമ്പോഴും നാം ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നു! നന്മയുടെ പർവതങ്ങൾ, സഹാനുഭൂതിയുടെ സമതലങ്ങൾ, ഉത്ഭവത്തിന്റെ കാനനങ്ങളും ഒരു വിള...