Tuesday, December 6, 2016

"മിലേ_സുർ_മേരാ_തുമ.."

രാമനുറങ്ങാൻ മസ്ജിദ്,
സീതയ്ക്ക് ഒരു ചർച്ചും
ഹനുമാന് ഒരു ബുദ്ധവിഹാരവും
ലക്ഷ്മണന് സുവണ്ണക്ഷേത്രവും
ലവകുശന്മാർക്കു ജൈനക്ഷേത്രവും 
കൂടിക്കിട്ടിയാൽ
വാത്മീകിയ്ക്കു ഒരു രാമായണം
രചിക്കാമായിരുന്നു
വിശ്വഭാരത രാമായണം
നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം
(മിലേ_സുർ_മേരാ_തുമ..)

No comments:

Post a Comment

നിന്നോട് മാത്രം

ഈ മെഴുകുതിരി ഉരുകിത്തീരുന്നപോലെ ഞാനും ഉരുകിത്തീരുകയാണ് നീ അറിയാതെപോയ  പ്രണയമാകാം കടലിലെ നുരപോലെ തീരത്തേയ്ക്ക് പതിയ്ക്കുന്നത് രാവു...