Thursday, April 7, 2016

മഴു


മഴു'വെറിഞ്ഞു
ജലമൊഴിഞ്ഞു
മഴുവെറിഞ്ഞു
മരമൊടിഞ്ഞു
ജലമൊഴിഞ്ഞു

No comments:

Post a Comment

വഴികൾ

വാതിലുകൾ തുറന്നു കിടക്കുമ്പോഴും നാം ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നു! നന്മയുടെ പർവതങ്ങൾ, സഹാനുഭൂതിയുടെ സമതലങ്ങൾ, ഉത്ഭവത്തിന്റെ കാനനങ്ങളും ഒരു വിള...