Thursday, April 7, 2016

മഴു


മഴു'വെറിഞ്ഞു
ജലമൊഴിഞ്ഞു
മഴുവെറിഞ്ഞു
മരമൊടിഞ്ഞു
ജലമൊഴിഞ്ഞു

No comments:

Post a Comment

ഉറക്കമില്ലാത്തവരുടെ രാത്രികൾ

ഉറക്കമില്ലാത്തവരുടെ രാത്രികൾ  ഇറക്കമില്ലാത്ത കടലിന്റെ - തിരകൾ പോലെയാണ്, നുരഞ്ഞു പതഞ്ഞു പൊന്തിയ ഒരു മദ്യക്കുപ്പിപോലെ കാൽവരിയിൽ മരണം ക...